2013-3. İslami Dayanışma Oyunları
2013 - 3. İslami Dayanışma Oyunları - Endonezya

İran


Tüm Dereceler
1. Afsaneh Mahsa Bayan Kata
1. Zabiollah Poorshab Bay Kumite +84 Kg
1. Hamideh Abbasali Bayan Kumite +68 Kg
2. İran
Bay Takım Kumite
2. İran
Bayan Takım Kumite
2. Dousti Delaram Bayan Kumite 61 Kg
2. Pegah Zangenehkarkooti Bayan Kumite 68 Kg
2. Derafshipour Hamoon Bay Kumite 60 Kg
2. Said Hassanipoursefatazgomi Bay Kumite 75 Kg
3. İran
Bay Takım Kata
3. Dousti Nasrin Bayan Kumite 50 Kg