2008-Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası
2008 - Ümit-Genç Avrupa Şampiyonası - İtalya

Sırbistan


2. olanlar
2. Marija Madzarevic Genç Bayan Kata
2. Vladimir Mitic Ümit Bay Kumite +75 Kg
2. Igor Krstin Genç Bay Kumite 60 Kg
2. Sırbistan
Ümit-Genç Bay Takım Kumite