2016-Karate1 Premier Lig - Paris
2016 - Karate1 Premier Lig - Paris - Fransa

Japonya


3. olanlar
3. Shinichiro Yamamoto BŁyŁk Bay 67 Kg