2009-Dutch Open
2009 - Dutch Open - Hollanda

Makedonya


2. olanlar
2. Ivo Cvetkovski BŁyŁk Bay Kumite 67 Kg