2013-Slovenya Lasko (Karate1 World Cup)-Büyük Bayan Kumite 55 Kg
2013 - Slovenya Lasko (Karate1 World Cup) - Slovenya

Büyük Bayan Kumite 55 Kg
1. Jana Vojtikevicova Slovakya
2. Ingrida Suchankova Slovakya
3. Nisha Alagasan Malezya
3. Jennifer Warling Lüksemburg