2009-Dutch Open-BŁyŁk Bay Kumite 67 Kg
2009 - Dutch Open - Hollanda

BŁyŁk Bay Kumite 67 Kg
1. Hasnaoui Med Amine Tunus
2. Ivo Cvetkovski Makedonya
3. Davy Dona Fransa
3. Stanislav Horuna Ukrayna